Albania for King Zog

Yessiree bob

Mijn foto
Naam:
Locatie: Gent, Belgium

Gerrof. I mean it.

donderdag, juni 26, 2003

CRASH magazine: The Online Edition

woensdag, juni 25, 2003


 A company tied to Vice President Dick Cheney has won a Pentagon contract for advice on rebuilding Iraq's oil fields after a possible war.


The contract was disclosed in the last paragraph of a Defense Department statement on preparations for Saddam Hussein's possible destruction of Iraq's oil fields in the event of a U.S.-led invasion. The statement calls for proposals on how to handle oil well fires and for assessing other damage to oil facilities. The contract went to Kellogg Brown & Root Services, which is owned by Halliburton Co., of which Cheney was chairman until his election in 2000. [SFGate.com]

Gross me out!! Op Vitaya: een vrouw die haar hondje aangevallen werd door twee andere honden. Ze loopt er naartoe, en één van die honden pakt haar bij het haar vast en--rukt heel de hoofdhuid af!!! Eikes! Foto's en alles! Over heel haar hoofd is de schedel zichtbaar! Eikes!


Jongens, de mannen van Vitaya hebben soms wel vieze dingen over operaties. En hoe ze daar camera's bijgehaald hebben... the mind boggles. En dat er een chirurg is die daar ook effektief ervaring mee heeft, tss.


Ze hebben een uur gezocht naar één slagader, en dan nog eens een paar uur naar de tweede slagader. En toen moesten ze nog aders vinden. En die camera's blijven maar draaien, ugh! Enfin, een uur later hebben ze een ader gevonden, en dan nieten ze alles tesamen.


Ze hadden niet alle aders geherconnecteerd, dus moest er een tube in haar hoofd geplaatst worden om het bloed te draineren. En dat werkte niet direkt goed genoeg, dus ze zetten er dan maar bloedzuigers op. Tssss.


Enfin, all's well that ends well: ze heeft weer haar, die hond leeft ook nog, en alles is weer goed.

Het is hier te druk om verder te werken. Ik ga er even mee stoppen, en in de zetel gaan slapen. Moe.


Hier ben ik vanmorgen gestopt: auteurs uit database, in listview, functie om de datums te formatteren, en bij SelectedIndexChanged wordt de onderste listview gevuld met de boeken van die auteur. 

Ik ga naar boven een beetje in de zetel liggen slapen, opstaan op 7 uur in het weekend is echt mijn ding niet.


Van Zelie mag ik wel niet naar boven zonder Robbie Konijn op te zetten. Natuurlijk. "Je mag niet naar boven zonder Robbie Konijn aan te zetten hé papa? En als ik gedaan heb, dan zal mijn mama wel de kleurtjes aanzetten hé? Ja hé?"


[Vertaling: "de kleurtjes", da's Photoshop, en Robbie Konijn, da's "Preschool Sparkle Star Rescue", hollandse versie. Akelig programma.]


Enfin, alles is geïnstalleerd, Zelie zit nu op de portable bezig, Louis ligt in bed, en ik ga naar mijn trekzetel. Joepie!

't Was natuurlijk te peizen. Ik doe alles juist, en toch lukt het niet. De schuld geven aan C#.


Zucht. I'll just go outside and shoot myself, shall I?string strAccessConn="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Documents and Settings\\Michel Vuijlsteke\\My Documents\\books\\mybooks.mdb";


DataSet ds=new DataSet();
ds.Tables.Add("tblAuthors");
OleDbConnection dc=
new OleDbConnection(strAccessConn);
OleDbCommand myAccessCommand=
new OleDbCommand("SELECT * FROM tblAuthors order by author_name",dc);
OleDbDataAdapter da=
new OleDbDataAdapter(myAccessCommand);


dc.Open();

try
{da.Fill(ds,"tblAuthors");} finally {dc.Close();}


Wat is er verkeerd? Niets, juist? Dat dacht ik dus ook: compileert gelijk een lierken, geen build errors of warnings, maar als ik het run geeft het "An unhandled exception of type 'System.Data.OleDb.OleDbException' occurred in system.data.dll".


Allerlei alternatieven gezocht, duwen en trekken aan het ding, geen beweging in te krijgen. Het gisterenavond dan maar opgegeven, en vanmorgen begonnen in de gedachte van dan maar XML in te lezen in die dataset.


Zucht. Wat het uiteindelijk was? Het veld waarin de naam van de auteur zit, heet "aut_name" en niet "author_name". Zucht.


Nu werkt het zoals het moet. Zucht.

Kom het tegen. Antoine Denert gaat over naar het Liberaal Appel. Van de Volksunie naar een diep-diep-liberale partij die geen neen zegt tegen een coalitite met het Vlaams Blok. Tsss.

...maar nu is er weer iets met de ontwikkelserver. Stom ding is nog altijd beschikbaar om op te surfen, maar filesharing is gelijk afgezet. Ik kan er niet meer op, noch via een share, noch via terminal services. Dammit. Eens kijken in het serverkot waar dat ding fysiek staat.

Netwerkproblemen, stom.

Ik ben natuurlijk niet de wereldspecialist van XML, maar er is volgens mij toch echt wel iets mis met een schema waar de gemeente waarin een evenement plaatsvindt zit onderEvenement_Basis
    FK_Evenement__
      Evenement_Basis
        FK_Basis__
          Basis_Adres
            FK_Basis__
              Basis_Adres
                FK_Adres__
                  Gemeente_Adres
                    FK_Adres__
                      Gemeente_Adres
                        FK_Gemeente__
                          t_Gemeentenaam


Misschien net iets teveel van het goede.

The mind positively boggles. Ik geraak van nergens meer aan die computer. noch als mezelf, noch als Stijn, noch via mijn computer, noch via een andere. Maar alle services draaien nog en de websites zijn zonder problemen toegankelijk.


Weird. Eens kijken of RDS nog aan staat.

Ha! Het lukt! 't Is gewoon gelukt om uit die XML de jpegs te halen, ha! Nooit gedacht dat het zo simpel zou zijn. Eerst een functie definiëren voor he wegschrijven naar een file:<cffunction name="writeBase64File" access="private">
  <cfargument name="filename" type="string" required="yes">
  <cfargument name="content" type="string" required="yes">
  <cffile action="WRITE" file="#arguments.filename#" output="#toBinary(arguments.content)#">
</cffunction>


En dan de loop over de XML, met lelijke kludge als er meer dan alleen DATA:BASE64 in het <data>-ding staat:<cfscript>
  eventXML=xmlparse(eventXML);
  numEvents=arraylen(eventXML.xmlRoot.xmlchildren);
  request.fnInstall.installMsg("parsing eventXML took #gettickcount()-temp# ticks");
  request.fnInstall.installMsg("eventXML contains #numEvents# events");
  
  request.fnInstall.installMsg("looping over events", "head");
  temp=gettickcount();   

  for (iEvent=1; iEvent LTE numevents; iEvent=iEvent+1) {
    thisEvent=eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent];
    eventName=thisEvent.T_NAAM.xmlText;
    eventImg=thisEvent.SYS_composite_268304.data.xmlText;
    request.fnInstall.installMsg("#eventName#");
    if (len(eventImg) GT 12) {
      eventImg=right(eventImg,len(eventImg)-find("BASE64",eventImg)-5);
      eventImgName=listlast(thisEvent.SYS_composite_268304.path.xmlText,"/");
      writeBase64File("#expandpath("../products/events/images/"&eventImgName)#","#eventImg#");
      request.fnInstall.installMsg("---created file #eventImgName#");
    }
  }

 
  request.fnInstall.installMsg("looping over #numEvents# events took #gettickcount()-temp# ticks");
</cfscript>


Jawel, die ColdFusion is wel een stuk geëvolueerd sinds pakweg 1999. Het kan natuurlijk nog altijd lelijk, daar niet van:<cfset eventXML=xmlparse(eventXML)>
<cfloop from="1" to="#arraylen(eventXML.xmlRoot.xmlchildren)#" index="i">
<cfif len(eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent].SYS_composite_268304.data.xmlText) GT 12>
<cffile action="WRITE" file="#expandpath("../products/events/images/"&listlast(eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent].SYS_composite_268304.path.xmlText,"/"))#" output="#toBinary(right(eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent].SYS_composite_268304.data.xmlText,len(eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent].SYS_composite_268304.data.xmlText)-find("BASE64",eventXML.xmlRoot.xmlChildren[iEvent].SYS_composite_268304.data.xmlText)-5))#"></cfif></cfloop>


...maar voor wie wil, kan het ook proper. En objectgeoriënteerdachtig. En al.

En dan nu: BASE64 proberen decoden. Hrm. Het beeld zit in een tag met de naam SYS_composite_268304. Zou die in de volgende versie dezelfde naam hebben?


En in het algemeen: ik heb er geen flauw idee van of dat gaat lukken met die BASE 64. Maar: wel een beetje opwindend :)

Ha! Het lukt! 't Is gewoon gelukt om uit die XML de jpegs te halen, ha! Nooit gedacht dat het zo simpel zou zijn.

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

Daarnet met de kinderen naar de kapper. Zelie is zo'n 15 cm haar kwijt.

De portable heeft kuren. Internet Explorer werkt gelijk altijd, maar dan klik ik op een link, en CPU usage gaat naar 100%. Enfin, 100%, eerder 99,5%. Bah.


Ik denk dat het wel eens zou ermee kunnen te maken dat die computer al sinds vrijdagavond niet meer uit heeft gestaan. En dat ik een ei kan bakken op het klavier. En dat ik denk dat het plastiek aan de onderkant binnenkort gaat smelten.

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Da's gerief.<CFQUERY name="qProdList" datasource="#request.app.mainDSN#">

select PRODTYPE_DETAILXSL, PRODTYPE_CODE, prodType_ID from tblProdList
INNER JOIN tblProdTypes ON prodList_prodType_ID = ProdType_ID where ProdList_ID = '#arguments.ID#'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProdListRules" datasource="#request.app.mainDSN#">
SELECT *
FROM tblProdListRules INNER JOIN tblProdFields
ON tblProdListRules.prodListRule_prodField_ID=tblProdFields.prodField_ID
WHERE ProdListRule_ProdList_ID='{#arguments.ID#}'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProducts" datasource="#request.app.mainDSN#">
select tblProducts.* from tblProducts
<CFLOOP query="qProdListRules">
inner join tblProdData#ProdField_FT# tbl#qProdListRules.currentrow#
on tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_Field_id = '{#ProdField_id#}'
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_prod_id = tblProducts.product_ID
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_data
<CFIF ProdField_ft EQ "NUM">
#prodListRule_qualifier# #prodListRule_value#
<CFELSE>
<CFIF ProdField_inputtype EQ "text">
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
<CFELSE>
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
</CFIF>
</CFIF>
</CFLOOP>
where product_prodType_ID = '{#qProdList.prodType_ID#}'
</CFQUERY>

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Da's gerief.<CFQUERY name="qProdList" datasource="#request.app.mainDSN#">

select PRODTYPE_DETAILXSL, PRODTYPE_CODE, prodType_ID from tblProdList
INNER JOIN tblProdTypes ON prodList_prodType_ID = ProdType_ID where ProdList_ID = '#arguments.ID#'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProdListRules" datasource="#request.app.mainDSN#">
SELECT *
FROM tblProdListRules INNER JOIN tblProdFields
ON tblProdListRules.prodListRule_prodField_ID=tblProdFields.prodField_ID
WHERE ProdListRule_ProdList_ID='{#arguments.ID#}'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProducts" datasource="#request.app.mainDSN#">
select tblProducts.* from tblProducts
<CFLOOP query="qProdListRules">
inner join tblProdData#ProdField_FT# tbl#qProdListRules.currentrow#
on tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_Field_id = '{#ProdField_id#}'
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_prod_id = tblProducts.product_ID
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_data
<CFIF ProdField_ft EQ "NUM">
#prodListRule_qualifier# #prodListRule_value#
<CFELSE>
<CFIF ProdField_inputtype EQ "text">
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
<CFELSE>
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
</CFIF>
</CFIF>
</CFLOOP>
where product_prodType_ID = '{#qProdList.prodType_ID#}'
</CFQUERY>

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Da's gerief.<CFQUERY name="qProdList" datasource="#request.app.mainDSN#">

select PRODTYPE_DETAILXSL, PRODTYPE_CODE, prodType_ID from tblProdList
INNER JOIN tblProdTypes ON prodList_prodType_ID = ProdType_ID where ProdList_ID = '#arguments.ID#'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProdListRules" datasource="#request.app.mainDSN#">
SELECT *
FROM tblProdListRules INNER JOIN tblProdFields
ON tblProdListRules.prodListRule_prodField_ID=tblProdFields.prodField_ID
WHERE ProdListRule_ProdList_ID='{#arguments.ID#}'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProducts" datasource="#request.app.mainDSN#">
select tblProducts.* from tblProducts
<CFLOOP query="qProdListRules">
inner join tblProdData#ProdField_FT# tbl#qProdListRules.currentrow#
on tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_Field_id = '{#ProdField_id#}'
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_prod_id = tblProducts.product_ID
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_data
<CFIF ProdField_ft EQ "NUM">
#prodListRule_qualifier# #prodListRule_value#
<CFELSE>
<CFIF ProdField_inputtype EQ "text">
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
<CFELSE>
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
</CFIF>
</CFIF>
</CFLOOP>
where product_prodType_ID = '{#qProdList.prodType_ID#}'
</CFQUERY>

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Da's gerief.<CFQUERY name="qProdList" datasource="#request.app.mainDSN#">

select PRODTYPE_DETAILXSL, PRODTYPE_CODE, prodType_ID from tblProdList
INNER JOIN tblProdTypes ON prodList_prodType_ID = ProdType_ID where ProdList_ID = '#arguments.ID#'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProdListRules" datasource="#request.app.mainDSN#">
SELECT *
FROM tblProdListRules INNER JOIN tblProdFields
ON tblProdListRules.prodListRule_prodField_ID=tblProdFields.prodField_ID
WHERE ProdListRule_ProdList_ID='{#arguments.ID#}'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProducts" datasource="#request.app.mainDSN#">
select tblProducts.* from tblProducts
<CFLOOP query="qProdListRules">
inner join tblProdData#ProdField_FT# tbl#qProdListRules.currentrow#
on tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_Field_id = '{#ProdField_id#}'
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_prod_id = tblProducts.product_ID
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_data
<CFIF ProdField_ft EQ "NUM">
#prodListRule_qualifier# #prodListRule_value#
<CFELSE>
<CFIF ProdField_inputtype EQ "text">
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
<CFELSE>
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
</CFIF>
</CFIF>
</CFLOOP>
where product_prodType_ID = '{#qProdList.prodType_ID#}'
</CFQUERY>

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Da's gerief.<CFQUERY name="qProdList" datasource="#request.app.mainDSN#">

select PRODTYPE_DETAILXSL, PRODTYPE_CODE, prodType_ID from tblProdList
INNER JOIN tblProdTypes ON prodList_prodType_ID = ProdType_ID where ProdList_ID = '#arguments.ID#'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProdListRules" datasource="#request.app.mainDSN#">
SELECT *
FROM tblProdListRules INNER JOIN tblProdFields
ON tblProdListRules.prodListRule_prodField_ID=tblProdFields.prodField_ID
WHERE ProdListRule_ProdList_ID='{#arguments.ID#}'
</CFQUERY>
<CFQUERY name="qProducts" datasource="#request.app.mainDSN#">
select tblProducts.* from tblProducts
<CFLOOP query="qProdListRules">
inner join tblProdData#ProdField_FT# tbl#qProdListRules.currentrow#
on tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_Field_id = '{#ProdField_id#}'
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_prod_id = tblProducts.product_ID
and tbl#qProdListRules.currentrow#.proddata_data
<CFIF ProdField_ft EQ "NUM">
#prodListRule_qualifier# #prodListRule_value#
<CFELSE>
<CFIF ProdField_inputtype EQ "text">
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
<CFELSE>
#prodListRule_qualifier# '#prodListRule_value#'
</CFIF>
</CFIF>
</CFLOOP>
where product_prodType_ID = '{#qProdList.prodType_ID#}'
</CFQUERY>

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

"No sir, I don't buy it". Robert Fisk over de "arrestatie" van Khaled Shaikh Mohammed.

Tiens, een fijntje: hoe zou een datastructuur voor het opslaan van plaatsinformatie er het beste uitzien, gegeven dat het te gebruiken zou zijn in een genealogieprogramma?


Wat het ding dus zou moeten kunnen opslaan is onder meer: 1. Sint-Katelijnestraat 14, 9000 Gent, België
 2. Breslau, Schlesien, Deutschland
 3. maison sise hors la porte de Menin, Ypres
 4. United States
 5. Wroclaw, Slask, Polska
 6. rue du Paradis, Gand
 7. op weg van Ieper naar Parijs

Het zou dus in ieder geval iets boomstructuurachtigs moeten zijn, want als ik zoek naar "Europa" wil ik alles terugvinden behalve 4, als ik zoek naar "België" moet ik 1, 3, 6 en 7 vinden, "Frankrijk" moet mij 7 teruggeven etc.


Er moeten uiteraard synoniemen in zitten: "Ypres" is hetzelfde als "Ieper" en "rue du Paradis, Gand" is hetzelfde als "Donkersteeg, Gent",?


En er moet ook een tijdscomponent in zitten: Breslau lag voor WO II in Duitsland, maar daarna in Polen (dus nummer 2 en nummer 5 zijn hetzelfde). Een zoekopdracht op locatie zou dan ook moeten vragen naar welke tijd er gezocht wordt.


En dat allemaal ook gekoppeld met GIS natuurlijk, dat er uiteindelijk naar geospatiale coördinaten kan gemapped worden.

Leve Bofrost. Die mannen hebben echt heel goed gerief (zalm in bladerdeeg zeer aangeraden bijvoorbeeld, maar uiteraard ook klassiekers als erwten en spinazie), ze hebben bijzonder vriendelijk personeel, komen aan huis leveren wanneer het u past, zijn nooit opdringerig om nieuwe producten te verkopen of zo, betaling gebeurt op factuur achteraf, kortom, sympathieke mensen.


Leve Bofrost.

The saga continues:


From: Bob Velke [SMTP:bvelke@whollygenes.com]  
To: TMG-L@rootsweb.com ;
Subject: [TMG] Status of v5.05 
Sent: 03/03/2003 18:16 
Importance: Normal 

Everyone worked on it all weekend but we're still wrestling with one
problem.  We are going to try again to upload it today.


-Bob

Leaked NSA memo absent from US media


The story about the allaged leaked NSA "dirty tricks" memo that appeared in the Observer on Sunday is making the rounds in the world's media. After looking around, I can easily find the story in British, Norwegian, French, German, ItalianCanadianRussian, Australian, Middle-East and Far East media. There is a country; there is a newspaper writing about it, and mostly the story has prominent placing..


Except (you guessed it), in the US.


Its mention in mainstream US media is basically zilch. Honourable exceptions are Slate (though hidden inside an article about something else) and Washington Times, even though the latter only mentions it (in "foreign dispatches") to question its authenticity (as does WTVJ in Florida). Some very few non-mainstream US newssources also carry the story.


In the blogsphere, on the other hand, the Observer story is currently the top two most referenced links, according to Daypop. Its authenticity and impact is also heavily debated in blogs. But the US media is silent.


Liberal bias? You must be joking.

[Secular Blasphemy]

Zelie: "Mijn popje heet Palima. En mijn popjeheet ook Filipaliminapifa. DA's een rare naam hé?"


Ik denk dat ze verkeerd eten krijgt :)

Tiens, nu ik erover denk, ik heb vorige vrijdag de moeder van Bruno in de GB aan de Dampoort gezien.

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...

Voilà. Middageten ook al achter de rug. De dagen vliegen wel voorbij zo.


Het was, al zeg ik het zelf, helemaal niet slecht. Kip van bij de slager op de hoek (de papa van Alexander dus, twee kinderen die al van honderd meter ver aan het zagen zijn om "een schelletje!"), in blokjes in de wok, aanbakken, uithalen, deglaceren met witte wijn, gezien dat er geen room meer was, dan maar in de plaats kokosmelk gebruikt, dragon, rozemarijn, peper, zout, hey presto. Een kwartier werk, en echt wel lekker.


Zelie eet wel bijna niets 's middags: vandaag een paar kleine hapjes, gisteren ook zoiets, en toen ze dan na lang aandringen toch een paar hapjes meer at, had ze van de weeromstuit heel de namiddag buikpijn. Ahem. Ik ga mij niet ongerust maken, kinderen van direjaar hebben voldoende met één goeie maaltijd op drie etmalen. Ha!

Een weelde! Ik heb zowaar tot kwart na zeven kunnen uitslapen!


Kinderen aangekleed en gevoed, een beetje spelen straks, en rond een uur of tien aanzetten naar de winkels. We hebben fruit nodig.

TMG (The Master Genealogist) is een uitstekend genealogieprogramma, heeft van alle dergelijke programma's de meest uitgebreide feature set, maar heeft helaas ook één van de afschuwelijk slechtste user interfaces die ik ooit gezien heb.


Je kunt bijvoorbeeld filters plaatsen op mensen in een dataset, en dat kan niet alleen eenvoudig maar ook heel erg complex, met booleaanse operatoren, met haakjes en alles erop en eraan. Dan krijg je dus dergelijke mails op TMG-L:Lee, I really think I am losing my marbles.  You were right about the "no". I changed it to N.  Then I did a report with this filter:


ID# equals 50
      OR
is a descendant of person number 50
     AND
unlinked flag equals N
     END


and I got a report of 6225 people, which I believe is everyone in my database.  At first the report said 4oo + people in the account that is kept while it is filtering, but when the report starts, it goes on and on for a long time and ends up being for the 6225 people.  I really don't understand anything about this.


Jane


Aargh. Wat ze had moeten doen was natuurlijk "(id equals 50 OR is a descendant of 50) AND unlinked equals no". En eigenlijk kon ze zichzelf het leven gemakkelijker maken, en een flag op die descendants van 50 zetten, en dan in een tweede stap checken op haar unlinked flag.


Oh well. Zoveel manieren om iets te doen, zo moeilijk om het in een goeie UI te gieten...